WLZ en eigen vermogen

Als u gebruik wilt maken van de WLZ (Wet Langdurige Zorg, voorheen AWBZ), dan moet u daarvoor een eigen bijdrage betalen. Met ingang van 1 januari 2013 is de regeling voor deze eigen bijdrage gewijzigd.

Tot en met 2012 was de hoogte van deze eigen bijdrage alleen afhankelijk van het inkomen
Met ingang van 2013 is de eigen bijdrage ook afhankelijk van de hoogte van het vermogen.

Als u op basis van uw vermogen een extra bijdrage verschuldigd bent, dan is deze bijdrage een percentage van uw vermogen
Dit betekend dat u een deel van uw vermogen “op moet eten”.
(Ook als het om een erfenis van de kinderen gaat)

Bij de erfbelastingscan maken wij voor u inzichtelijk wat dit voor u betekend
en hoe is dit opeten kunt beperken