Vrijstellingen en tarieven

In onderstaand overzicht ziet u de vrijgestelde bedragen voor de erfbelasting en het verschuldigde belastingtarief, zoals deze gelden voor het jaar 2017.

Partner

De vrijstelling voor de partner is minimaal Eur 164.348. Als er weinig nabestaandenpensioen is geregeld, wordt deze vrijstelling verhoogd. De vrijstelling is maximaal Eur 638.089

Over de eerste Eur 122.269 belaste verkrijging is 10% erfbelasting verschuldigd en over het meerdere 20%.

 

Kinderen

De vrijstelling voor kinderen is Eur 20.209

Over de eerste Eur 122.269 belaste verkrijging is 10% erfbelasting verschuldigd en over het meerdere 20%.

 

Kleinkinderen

De vrijstelling voor kleinkinderen is Eur 20.209

Over de eerste Eur 122.269 belaste verkrijging is 18% erfbelasting verschuldigd en over het meerdere 36%.

 

Ouders

De vrijstelling voor ouders is Eur 47.859

Over de eerste Eur 122.269 belaste verkrijging is 30% erfbelasting verschuldigd en over het meerdere 40%.

Andere relatie

De vrijstelling voor overige mensen is Eur 2.129

Over de eerste Eur 122.269 belaste verkrijging is 30% erfbelasting verschuldigd en over het meerdere 40%.

Let op:

Als de langstlevende partner over het volledige vermogen mag beschikken (ouderlijke boedelverdeling) wordt toch een deel van de nalatenschap aan de kinderen toegerekend. De kinderen krijgen over dit deel zelf een aanslag erfbelasting.