Na het overlijden

De aangifte erfbelasting

Leg uw nalatenschap goed vast.

Na het overlijden kunt u van de belastingdienst een brief ontvangen waarin ze aangeven dat u mogelijk aangifte voor de erfbelasting moet doen.

Hierbij moet u zelf nagaan of over de nalatenschap erfbelasting verschuldigd is. Is dit zo, dan moet u zelf zorgen dat de aangifte erfbelasting opgesteld wordt en naar de belastingdienst wordt verzonden.

Ook als u geen erfbelasting hoeft te betalen, kan het aantrekkelijk zijn om de nalatenschap goed vast te leggen .

Als er sprake is van partnerschap, dan heeft de verdeling van de nalatenschap na het overlijden van de eerste partner, invloed op de hoogte van de erfbelasting die betaald moet worden als de tweede partner komt te overlijden.

Hierdoor is het van belang om de verdeling van de nalatenschap goed vast te leggen, ook als geen erfbelasting verschuldigd is.

The sun setting through a dense forest.
Wind turbines standing on a grassy plain, against a blue sky.
The sun shining over a ridge leading down into the shore. In the distance, a car drives down a road.

Wij kunnen voor u de aangifte erfbelasting opstellen en behulpzaam zijn bij het vastleggen van de nalatenschap.

Neem dan nu contact met ons op als wij deze werkzaamheden voor u mogen doen.